6 marca 2018

Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie

Fundacja INUP oraz Revas Business Simulation Games  mają zaszczyt zaprosić nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w Polsce do zgłaszania zespołów uczniowskich do ogólnopolskiego konkursu „Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie”, którego celem jest kształcenie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w postaci branżowych symulacji biznesowych.

W ramach konkursu Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie uczniowie stworzą  112 zespołów, które rywalizować będą ze sobą z wykorzystaniem symulacji biznesowych “Warsztat samochodowy” – uczniowie ze szkół zawodowych oraz „Biuro Podróży” – uczniowie z liceów ogólnokształcących. W symulacji uczniowie będą zajmować się m.in.: tworzeniem stanowisk, zakupem sprzętu, zamawianiem zasobów, wyposażania zakładu oraz poczekalni, zatrudnianiem pracowników, ustalaniem pakietów wynagrodzeń, szkoleń, a także wykorzystaniem w swoim biznesie reklamy tradycyjnej oraz internetowej. Ocenie poddane zostaną postępy zespołów w zakresie zysku, wygenerowanego popytu, utraconej sprzedaży, jakości produktu, zadowolenia pracowników. Pierwszy etap konkursu to eliminacje – uczniowie rywalizować będą ze sobą online. Następnie 16 zespołów z najlepszymi wynikami spotka się na 2-dniowym finale w czerwcu 2018 w Rzeszowie (8 zespołów z liceów ogólnokształcących oraz 8 zespołów ze szkół zawodowych).

Rekrutacja do „Szkolnych Mistrzostw Menedżerskich” trwa od 26.02.2018 do 09.03.2018. i będzie prowadzona w dwóch kategoriach:

  • Licea ogólnokształcące
  • Szkoły zawodowe (technika oraz szkoły branżowe)

Nauczyciel zgłasza zespół do udziału w konkursie poprzez:

  • Uzupełnienie formularza zgłoszeniowego on-line (formularz zgłoszeniowy)
  • Przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego wniosku wraz z pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły (skan). O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do konkursu są dostępne na stronie internetowej www.revas.pl/pl/smm/.