12 marca 2014

Szkolenie „Szkoła i uczeń wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów”

oreOśrodek Rozwoju Edukacji, Wydział Wychowania i Profilaktyki zaprasza specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli na bezpłatne szkolenie nt.: „Szkoła i uczeń wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów”, które odbędzie się w dniach 31.03 -2.04.2014 r

 

 

Celem szkolenia jest:

  1. Zapoznanie uczestników szkolenia ze zjawiskiem migracji rodzicielskich oraz ich skutkamiaspekcie demograficznym, socjologicznym, psychologicznym i prawnym.
  2. Nabycie umiejętności praktycznych wspierania nauczycieli, pedagogów i administracji szkolnej w pracy z uczniami z rodzin migracyjnych oraz psychologicznego wsparcia uczniów w sytuacji rozłąki z rodzicami.
  3. Ukazanie konsekwencji migracji dla przebiegu kariery edukacyjnej dzieci, funkcjonowania gospodarstwa domowego, realizacji funkcji rodzicielskich.

Tematyka szkolenia:

  1. Migracje rodzicielskie – dr Bartłomiej Walczak
  2. Psychologiczne skutki rozłąki migracyjnej – mgr Anna Panek
  3. Poznanie rodzinnej i szkolnej sytuacji dziecka z rodziny migracyjnej- mgr Anna Panek
  4. Szkoła wobec wyjazdów do pracy za granicę rodziców małoletnich uczniów. Aspekty prawne – dr hab. Anna Zielińska

 

Rekrutacja

Marzenna Walaszek

tel/fax 22 345 37 55

lub przez centralę 22 345 37 00 wew. 505

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa

Marzenna.Walaszek@ore.edu.pl