16 października 2018

Szkolenie nauczycieli zajmujących się Wychowaniem Komunikacyjnym

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze zaprasza nauczycieli szkół podstawowych na szkolenie w zakresie zadań szkoły i nauczycieli – szkolnych koordynatorów Wychowania Komunikacyjnego. Szkolenie organizowane jest dla nauczycieli koordynatorów WK rozpoczynających pracę w szkole, w tym zakresie oraz wszystkich tych osób, które do tej pory nie zostały przeszkolone lub mają potrzebę odnowienia przedmiotowej wiedzy.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o zgłaszanie się (do 31 października) za pomocą e-maila przesłanego na adres pasek@zg.wordy.pl z podaniem podstawowych danych: imię i nazwisko, szkoła, telefon i adres e-mail do nauczyciela. Termin szkolenia – piątek 16 listopada 2018 r. w godzinach 13:00 – 17:00. Szkolenie odbędzie się w WORD Zielona Góra, ul. Nowa 4b. Nauczycieli posiadających już przeszkolenie, doświadczenie, a także dyrektorów szkół prosimy o pomoc w rozpropagowaniu informacji.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgodnie z podstawą programową każda szkoła podstawowa ma obowiązek przygotowania uczniów do uzyskania karty rowerowej, do wydania której upoważniony jest dyrektor szkoły. Problematyką tą zajmuje się szkolny koordynator WK po odpowiednim przeszkoleniu w WORD.