4 października 2017

Szkolenie nauczycieli w zakresie Wychowania Komunikacyjnego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra informuje, że w dniu 20 października 2017 r. organizuje szkolenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne z uczniami ubiegającymi się o kartę rowerową. Wydawanie kart rowerowych uczniom po ich odpowiednim przeszkoleniu i spełnieniu wymagań jest obowiązkiem dyrektora szkoły podstawowej. Sprawami tymi na terenie szkoły powinien zajmować się wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel będący po kursie zorganizowanym w WORD. Szkolenie odbędzie się w siedzibie WORD w Zielonej Górze, ul. Nowa 4B, zaplanowane jest w godzinach 10:00 – 15:00. Zapraszamy przede wszystkim nauczycieli, którzy jeszcze nie posiadają takiego przeszkolenia, osoby rozpoczynające w szkole pracę w tym zakresie oraz osoby poszukujące pomocy w zakresie wiedzy i praktyki dotyczącej BRD. Zgłoszenie należy przesłać e-mailem na adres pasek@zg.wordy.pl podając podstawowe dane: imię i nazwisko, nazwę szkoły, własny e-mail i nr telefonu.