8 września 2022

Szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej Makaton

Makaton Program Rozwoju Komunikacji zaprasza zainteresowych nauczycieli i rodziców do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu komunikacji alternatywnej.

Szkolenia oferują praktyczną naukę metody Makaton, która umożliwia dzieciom „niemówiącym” porozumiewanie się poprzez PROSTE GESTY i bardzo logiczne SYMBOLE GRAFICZNE. Jest doskonałą formą przekazywania i odbierania wiadomości, daje możliwość nauki poprzez zabawę, jest także narzędziem powadzenia diagnozy i terapii.

Najbliższy termin: LUBSKO (23-24 września 2022)

Poniżej program szkolenia

Załączniki

Program Szkolenie Podstawowego Makaton
Data: 2022-09-08, rozmiar: 261 KB