15 czerwca 2022

Szkolenia online w zakresie wsparcia kadry pedagogicznej szkół w realizacji edukacji mniejszości narodowych i etnicznych, w tym mniejszości romskiej.

Szanowni Państwo informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizuje szereg szkoleń online w zakresie wsparcia kadry pedagogicznej szkół w realizacji edukacji mniejszości narodowych i etnicznych, w tym mniejszości romskiej.

Treści szkoleń będą przydatne w pracy z uczniem zarówno dla nauczycieli, jak i dla asystentów edukacji romskiej. Rekrutacja na szkolenia odbywa się przez stronę: www.szkolenia.ore.edu.pl gdzie znajdują się informacje szczegółowe wraz z terminami szkoleń.

W sprawach dotyczących szkoleń należy kontaktować się z Panią Mariną Warsimaszwili (marina.warsimaszwili@ore.edu.pl)