5 lutego 2020

„Szkoła wolna od używek” – IV edycja konkursu Głównego Inspektora Sanitarnego

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w kolejnej edycji konkursu „Szkoła wolna od używek” na film krótkometrażowy. Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży.

Zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Prace konkursowe należy przesłać do właściwych terenowo, dla poszczególnych szkół, powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, do dnia
8 kwietnia 2020 r.
Prace konkursowe będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym do dnia 27 kwietnia 2020 r., wojewódzkim do 13 maja 2020 r. i krajowym do 26 maja 2020 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 4 czerwca br. w Warszawie Dla laureatów przewidziane są trzy nagrody – bony podarunkowe do sieci sklepów sportowych w wysokości 1000 zł., 2000 zł., i 3000 zł.

Załączniki