28 października 2021

Symulator portalu społecznościowego konsument.edu.pl Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Edukacja konsumencka oraz rozwijanie kompetencji społecznych w tym obszarze ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania dzieci i młodzieży na rynku w przyszłości. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy z Fundacją ProPublika udostępniają nauczycielom narzędzie konsument.edu.pl wraz z zasobami zgormadzonymi w tym obszarze.

Celem symulatora jest kreowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków uczniów w intrenecie.
Stworzona została wirtualna przestrzeń, w której można doświadczyć działań oszustów w sieci.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z Departamentem Komunikacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tel.: 22 55 60 246, e-mail: dk@uokik.gov.pl.

Szczegółowe informacje w serwisie: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17902