19 stycznia 2023

Światowy Dzień Mokradeł 2023

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Krajowy Sekretariat Konwencji Ramsarskiej zapraszają do organizacji i udziału w wydarzeniach z okazji Światowego Dnia Mokradeł. Tegoroczne hasło brzmi „Już czas na przywrócenie mokradeł”.

Organizatorzy zachęcają do włączenia się w kampanię na temat niezwykłej roli obszarów

podmokłych w przyrodzie i życiu człowieka. Materiały informacyjne w wersji elektronicznej dostępne są na stronie:

http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/publikacje-i-materialy-promocyjne.

Informacje na temat Konwencji o obszarach wodno-błotnych oraz działaniach Krajowego Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej znajduje się na stronie :

http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/ochrona-mokradel.

Zachęcamy również do pobrania i prezentacji filmu przyrodniczego pt. „Narew – od źródeł do ujścia” zrealizowanego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Film eksponuje walory rzeki Narew mającej charakter rzeki warkoczowej i wpisanej na listę obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu Konwencji Ramsarskiej.

Link do filmu w jakości 4K 13 GB:

https://gendyrochronysrodowiska-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/teams6_gendyrochronysrodowiska_onmicrosoft_com/Eqok606qoMlEgZ_ZMpUpv8kBVzuLHH9fjjl85NiBbRanbw?e=5%3ajlVj31&at=9