5 października 2022

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023 – wypłata I raty

Lubuski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę stypendystów na rok szkolny 2022/2023. W załączeniu przedstawimy listy szkół, których uczniom zostało przyznane stypendium (odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej oraz absolwentów gimnazjum).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 3 stycznia 2019 r.(Dz. U. 2019, poz. 1615) kwota stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 300 zł miesięcznie. Ww. stypendium należy wypłacić do dnia 30 listopada br. (za okres wrzesień  – grudzień 2022 r.) i do 30 kwietnia (za okres styczeń – czerwiec 2023 r.).

W związku z powyższym prosimy o podanie do dnia 15 października 2022 r. numeru konta bankowego ucznia lub jego rodzica (opiekuna prawnego) wg załączonego wzoru.

Wypełniony druk proszę przekazać na adres:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Jagiellończyka 10,

66-400 Gorzów Wielkopolski

Osoby do kontaktu w sprawie wypłaty stypendium PRM: Maria Belina – starszy specjalista w Zespole Finansowo – Księgowym, Wioletta Szymańska – główny księgowy tel.  95 7255008/ 95 7 255 007

Załączniki

oswiadczenie-stypendium
Data: 2022-10-07, rozmiar: 190 KB
Lista szkół – absolwenci gimnazjum
Data: 2022-10-05, rozmiar: 216 KB
Lista szkół – absolwenci szkoły podstawowej
Data: 2022-10-05, rozmiar: 242 KB