1 października 2021

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022 – wypłata I raty.

Lubuski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę stypendystów na rok szkolny 2021/2022. W załączeniu przedstawimy listy szkół, których uczniom zostało przyznane stypendium (odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej oraz absolwentów gimnazjum).

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 3 stycznia 2019 r.(Dz. U. 2019, poz. 1615) kwota stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 300 zł miesięcznie. Ww. stypendium należy wypłacić do dnia 30 listopada br. (za okres wrzesień  – grudzień 2021 r.) i do 30 kwietnia (za okres styczeń – czerwiec 2022 r.).

 

W związku z powyższym prosimy o podanie do dnia 15 października 2021 r. numeru konta bankowego ucznia lub jego rodzica (opiekuna prawnego) wg załączonego wzoru.

Wypełniony druk proszę przekazać na adres:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellończyka 10,

66-400 Gorzów Wielkopolski

Osoby do kontaktu w sprawie wypłaty stypendium PRM: Maria Belina – starszy specjalista w Zespole Finansowo – Księgowym, Ewa Gancarek – starszy specjalista w Zespole Finansowo – Księgowym tel. 095 7 255 008

 

Załączniki

Lista szkół – absolwenci szkoły podstawowej
Data: 2021-10-01, rozmiar: 551 KB
Lista szkół – absolwenci gimnazjum
Data: 2021-10-01, rozmiar: 545 KB
Oświadczenie stypendysty
Data: 2021-10-01, rozmiar: 30 KB