6 maja 2022

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2022-2023

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zostało podpisane porozumienie o współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, dotyczące realizacji XXI Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023.

Program oferuje wsparcie zdolnym, ambitnym tegorocznym maturzystom, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl.  Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 4 lipca br. do 16 sierpnia 2022 r., do godz. 16.00.

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia na I rok mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych. Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR, być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi. Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/

Załączniki