14 lutego 2020

Spotkanie dotyczące otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa lubuskiego w 2020 r.

Spotkanie dotyczące otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa lubuskiego w 2020 r.

W związku z planowaniem ogłoszenia przez Lubuskiego Kuratora Oświaty otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa lubuskiego w 2020 roku, uprzejmie informujemy, że w dniu 28 lutego 2020 r. o godzinie 12:00 odbędzie się spotkanie dotyczące procedury aplikowania, sposobu realizacji oraz rozliczania ww. zadania.

Spotkanie odbędzie się w sali 416 Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10.

 

Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli:

  1. organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  2. podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

– prowadzących na terenie województwa lubuskiego działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.