15 września 2017

SIO – przekazywanie plików baz SIO z samorządów

Komunikat przeznaczony dla pracowników samorządu.

Przygotowany plik bazy SIO samorządu przesyłamy na adres sio@ko-gorzow.edu.pl.. W temacie poczty należy wpisać: SIO, nazwa JST, numer identyfikacyjny nadany JST przez GUS, np: SIO, Gmina Nowa Sól, 080401

a w treści poczty: jakiego spisu dotyczy plik oraz dane osoby do kontaktu, w tym szczególnie nr telefonu.

Wydruk zestawienia zbiorczego, podpisany przez uprawnioną osobę, przesyłamy zwykłą pocztą. Dodatkowo proszę o przesyłanie raportu jednostek scalonych w JST.

Uwaga!!!
Proszę nie przysyłać innych plików i wydruków. Szczególnie nagminne jest przesyłanie wydruków zestawień szkół i placówek, które powinni Państwo przechowywać u siebie. Przekazywanie pliku w inny sposób jest dopuszczalne tylko w sytuacji braku możliwości przekazywania zbioru pocztą elektroniczną.  

oceń artykuł

średnia ocena / 5. liczba głosów: