15 września 2017

SIO 10.09.2017

Komunikat przeznaczony dla JST.

Przygotowany plik jednostki samorządu przesyłamy na adres sio@ko-gorzow.edu.pl.. W temacie poczty wpisać: SIO, nazwa JST, numer identyfikacyjny JST nadany JST przez GUS, np: SIO, Gmina Nowa Sól, 080401

W treści poczty należy określić:
– jakiego spisu dotyczy plik,
– dane osoby do kontaktu, w tym szczególnie nr telefonu.

 

Wydruk zestawienia zbiorczego, podpisany przez uprawnioną osobę, przesyłamy zwykłą pocztą. Dodatkowo proszę o przesyłanie raportu jednostek scalonych w JST.

Uwaga!!!
Proszę nie przysyłać innych plików i wydruków. Szczególnie nagminne jest przesyłanie wydruków zestawień szkół i placówek, które powinni Państwo przechowywać u siebie. Przekazywanie pliku w inny sposób jest dopuszczalne tylko w sytuacji braku możliwości przekazywania zbioru pocztą elektroniczną.