1 kwietnia 2021

Sejm Dzieci i Młodzieży – uruchomienie rejestracji

Rozpoczęła się specjalna, internetowa edycja Sejmu Dzieci i Młodzieży, której temat brzmi: Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości, w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają dwuosobowe zespoły uczniów z tej samej szkoły lub zespołu szkół. Na stronie internetowej https://sdim.sejm.gov.pl/ uczniowie znajdą, m.in. regulamin udziału w projekcie oraz przewodnik z informacjami w jaki sposób należy wykonać zadanie rekrutacyjne.

Rejestracja trwa do 6 maja 2021 r.

Zapraszamy do udziału.