19 stycznia 2018

Rozwój edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym – podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy MEN i GIS

menSzanowni Państwo

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz w środę, 17 stycznia br. podpisali deklarację o współpracy
na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym.

 

W ramach podpisanej współpracy obie instytucje zadeklarowały chęć organizacji cyklu konferencji dotyczących tematyki promocji aktywności zdrowotnej w szkołach. Do udziału w spotkaniach z udziałem kuratorów oświaty, wojewodów oraz przedstawicieli Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych zostaną zaproszeni dyrektorzy szkół i nauczyciele.

Konferencja w województwie lubuskim zaplanowana została na dzień 24 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej