1 maja 2020

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Szanowni Państwo

Uczniowie, Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Szkół

Województwa Lubuskiego!

Wiwat Maj, Trzeci Maj!

 

Z okazji zbliżających się świąt majowych – Dnia Flagi oraz 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie – chciałabym życzyć Państwu miłego świętowania.

 

W tym roku tego ważnego dla Polski Święta Narodowego nie możemy uczcić razem – nie wprowadzimy pocztów sztandarowych, nie odśpiewamy razem hymnu państwowego, ale możemy i powinniśmy uczcić ten dzień w naszych rodzinach. Wywieśmy flagi dla podkreślenia znaczenia i wagi tego symbolu narodowego. Pielęgnujmy patriotyzm w nas samych. Cieszmy się z tej wartości, jaką jest wolne niepodległe państwo.

 

Pamiętajmy o tym doniosłym fakcie w historii Polski – rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która stanowiła kamień milowy w dążeniu Polski do wolności i demokracji. W tym Dniu wszyscy przekażmy Polsce życzenia.

 

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa