5 marca 2019

Rekrutacja do turnieju debatanckiego dla szkół średnich

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra działający w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim wspólnie z Instytutem Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza serdecznie młodzież szkół średnich z województwa lubuskiego do uczestnictwa w warsztatach z zakresu organizacji debat oksfordzkich oraz do udziału w turnieju debatanckim, który będzie podsumowaniem warsztatów.

Podczas jednodniowych warsztatów, które odbędą się w Gorzowie Wlkp. w dniu 3 kwietnia 2019 r. oraz w Zielonej Górze w dniu 4 kwietnia 2019 r. w godz. od 9.00 do 15.00 uczniowie poznają tajniki organizacji debat oksfordzkich i podstawy warsztatu profesjonalnego mówcy. W drugim etapie uczniowie wezmą udział w zajęciach z zakresu integracji europejskiej przygotowujących merytorycznie do udziału w turnieju (kwiecień-maj 2018 r.).

Finałem projektu będzie turniej międzyszkolny, który odbędzie się 30 maja 2019 r. w Zielonej Górze, podczas którego uczniowie wezmą udział w debatach oksfordzkich, gdzie dyskutować będziemy na temat bieżących wyzwań stojących przed Unią Europejską.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

Dla zwycięzców turnieju przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Do projektu organizatorzy szukają 8 pięcioosobowych drużyn składających się z uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (3 klasy gimnazjum, licea, technika, szkoły zawodowe). Każda drużyna musi wskazać nauczyciela ze swojej szkoły, który będzie ich opiekunem.

Zgłoszenia można dokonać wypełniając kartę zgłoszeniową i przesyłając ją na adres: monika.kujawska@lubuskie.uw.gov.pl do dnia 29 marca 2019 r.

Załączniki

Formularz zgłoszenia
Data: 2019-03-05, rozmiar: 207 KB