4 marca 2019

Rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty

Szanowni Państwo

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC realizuje Program Stypendialny Horyzonty. Program to szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Nad stypendystami czuwają koordynatorzy regionalni oraz zespół Fundacji. Oferowane są możliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i naukowych, wyjazdów na letnie i zimowe wakacje czy udziału w warsztatach o tematyce społecznej przygotowywanych przez Fundację we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dzięki kreatywnemu działaniu i myśleniu, w szkole i poza szkolnymi schematami, młodzi ludzie odnajdą się w dynamicznie zmieniającym się świecie. Stypendium to też wsparcie materialne. Fundacja pokrywa między innymi koszty związane z mieszkaniem w bursie, wyżywieniem, opłatami szkolnymi, zakupem podręczników czy nauką języka.

Rekrutacja do programu jest prowadzona w terminie od 15 lutego do 31 marca. Wnioski mogą składać uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a dochód w ich rodzinach nie przekracza 954 złotych netto na osobę.

Więcej informacji na stronie www.efc.edu.pl