31 sierpnia 2017

Rekrutacja do Programu poprawy efektywności kształcenia w szkołach województwa lubuskiego w roku szkolnym 2017/2018

Szanowani Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi, gimnazjów

rozpoczęliśmy rekrutację szkół do Programu poprawy efektywności kształcenia w szkołach województwa lubuskiego. Do udziału w programie zapraszamy szkoły podstawowe, szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi, gimnazja, w których wyniki egzaminu/sprawdzianu zewnętrznego w ostatnich trzech latach są niezadawalające oraz te, które pragną podnieść jakość kształcenia uczniów oraz jakość pracy szkoły, a w szczególności:

– wykorzystać samoocenę skuteczności pracy szkoły do planowania jej rozwoju;

–  zwiększyć skuteczność nauczania kompetencji kluczowych;

– nabyć umiejętność planowania pracy zespołowej skoncentrowanej na uczeniu się uczniów;

– nabyć umiejętność skutecznej współpracy z rodzicami uczniów na rzecz poprawy efektywności kształcenia;

– nabyć umiejętność skutecznej współpracy pomiędzy dyrektorem szkoły a radą pedagogiczną.

Zgłoszenia szkoły należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie
do 10 września 2017 r.

Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres :

j.lipinska@ko-gorzow.edu.pl

Szkoły zakwalifikowane do udziału w programie zostaną poinformowane telefonicznie w terminie do 15 września 2017 r.

Załączniki

formularz zgłoszeniowy
Data: 2017-08-31, rozmiar: 164 KB