5 października 2021

Rada Dzieci i Młodzieży – trwa nabór

Informujemy, że nabór do VI kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki został przedłużony do 29 października 2021 r.

30 września 2021 r. zakończyła się V kadencja Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Do zadań Rady należało wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań. Dotychczasowe działania Rady potwierdzają, jak istotna dla młodych ludzi jest możliwość prezentowania własnych poglądów w sprawach bezpośrednio ich dotyczących. Doceniając dorobek Rady Dzieci i Młodzieży, ogłoszony został nabór kandydatów do VI kadencji Rady.

Trwa on do 15 października 2021 r.

Więcej informacji na temat naboru znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wystartowal-nabor-do-rady-dzieci-i-mlodziezy–zgloszenia-trwaja-do-15-pazdziernika

Załączniki

Formularz_zgloszeniowy
Data: 2021-10-05, rozmiar: 40 KB