14 października 2019

Przygotowanie uczniów do uzyskania prawa jazdy na motorower (AM).

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra zaprasza chętnych nauczycieli do współpracy przy organizacji projektu. Celem projektu jest pomoc młodzieży w szkoleniu teoretycznym do uzyskania prawa jazdy na motorower (AM). Do realizacji projektu zostanie udostępniona Platforma szkoleniowa BRD w zakresie kat. AM.

Edycja 2019-2020 jest kontynuacją projektu rozpoczętego w 2017 roku, w którym udział wzięło około 850 uczniów i 55 nauczycieli. W szkoleniu mogą wziąć udział uczniowie, którzy ukończyli lub w najbliższym czasie ukończą 14 lat.

Oczekujemy na zgłoszenia nauczycieli. W tym celu należy przesłać skan deklaracji uczestnictwa w projekcie na adres e-mail: edukacjabrd@zg.wordy.pl. Oczekujemy na zgłoszenia nauczycieli szkół podstawowych zajmujących się wychowaniem komunikacyjnym.

Projekt obejmuje południowe powiaty województwa lubuskiego: świebodziński, krośnieński, zielonogórski, M. Zielona Góra, żarski, żagański, nowosolski, wschowski.
Z chętnymi nauczycielami zostanie podpisana umowa, której treść zamieszczamy poniżej. W załączeniu również treść deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Wszelkie pytania o uściślenie informacji prosimy kierować na adres e-mail: edukacjabrd@zg.wordy.pl .

Załączniki

2019 deklaracja udziału nauczyciela
Data: 2019-10-14, rozmiar: 37 KB
2020 Umowa v3 nau BRD AM
Data: 2020-03-11, rozmiar: 597 KB