29 sierpnia 2017

Przepisy ruchu drogowego – zajęcia dla uczniów (materiał z narady dotyczący zajęć BRD)

Wychodząc naprzeciw trudnościom, na które napotyka młodzież w uzyskaniu prawa jazdy kat. AM i w związku z tym powszechnie jeździ motorowerami bez uprawnień, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, w uzgodnieniu z Lubuskim Kuratorem Oświaty, podjął inicjatywę organizowania zajęć dla młodzieży, których celem jest przeciwdziałanie temu zjawisku. Proszę Państwa dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów o zapoznanie się z kartą informacyjną projektu i w miarę możliwości o udział.

W związku z ograniczonymi możliwościami finansowania działań przez WORD w Zielonej Górze, projekt (na tym etapie) obejmie szkoły z południowej części województwa lubuskiego, tj. szkoły z powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego z Zieloną Górą, żagańskiego i żarskiego.

W zajęciach mogą także uczestniczyć uczniowie, którzy nie mają zamiaru zdobywać prawa jazdy kat. AM.

Załączniki

Deklaracja_udzialu_projekt_AM_BRD
Data: 2017-08-31, rozmiar: 23 KB
Karta informacyjna zajęcia BRD
Data: 2017-08-31, rozmiar: 382 KB
Karta informacyjna zajęcia BRD
Data: 2017-08-31, rozmiar: 218 KB