14 sierpnia 2013

Projekt współpracy transgranicznej „Zwierzęta uczą, leczą, kochają”

projwspolNa wniosek dyrektora Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp. prezentujemy przykład dobrej praktyki – Projekt współpracy transgranicznej „Zwierzęta uczą, leczą, kochają”

 

Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp. w celu poprawy jakości pracy szkoły poszerza swoje kontakty z partnerami z Niemiec. W bieżącym roku szkolnym szkoła podjęła współpracę z nową placówką, zainteresowaną wspólnym prowadzeniem działań na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami. Działania projektu przygotowanego w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Pro Europa Viadrina” „Zwierzęta uczą, leczą, kochają” były pierwszą wspólną inicjatywą.

 

 

Intencją realizowanych przez uczniów zadań w ramach projektu, było poznawanie siebie nawzajem poprzez różne formy aktywności. Wzbogacenie wiedzy, doświadczeń, umiejętności dzieci niepełnosprawnych poprzez aktywne działanie w zaplanowanych zadaniach: przygotowanie i przeprowadzenie programu edukacji przyrodniczej „Zwierzęta przyjaciółmi człowieka“, międzynarodowego konkursu plastycznego „Mój czworonożny przyjaciel“, przygotowanie imprez szkolnych na terenie obu placówek „Dzień zwierzaka”. Wpływ uzyskanych efektów na podniesienie jakości pracy szkoły to: promocja szkoły w środowisku lokalnym, podniesienie prestiżu placówki, kontynuowanie i rozwijanie współpracy transgranicznej.

  

Załącznik 1: Opis przykładu dobrej praktyki

 

{gallery}/galerie/20130814{/gallery}

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy oświaty
województwa lubuskiego

 

Dzień Edukacji Narodowej to jeden ze szczególnych dni w trakcie roku szkolnego.
To wyjątkowe święto przypomina nam, jak ważna w życiu człowieka jest edukacja, jak ważne jest wychowanie.

W tym uroczystym dniu dziękuję Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom oświaty za kształtowanie kreatywnych postaw uczniów, podejmowanie działań pomagających dzieciom i młodzieży rozumieć współczesnego człowieka. Dziękuję za codzienny trud sprawowania opieki i wspierania rodziców w procesie wychowania ich dzieci.

Gratulując dotychczasowych sukcesów, życzę wspaniałych wychowanków, wytrwałości w dążeniu do celu oraz realizacji zamierzeń wyzwalających u dzieci poczucie podmiotowości. Niech dobra relacja nauczyciela i ucznia pomaga formować osobowość młodego człowieka i odkrywać wartości.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim najlepsze życzenia.
Do podziękowań i gratulacji dołączam życzenia zdrowia i codziennej radości.

Lubuski Kurator Oświaty
Ewa Rawa