31 stycznia 2019

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – możliwość finansowania wyjazdów zagranicznych uczniów.

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” jest odpowiedzią na zainteresowanie polskich szkół możliwościami finansowania wyjazdów zagranicznych ich uczniów. Projekt skierowany jest do szkół publicznych i niepublicznych. Grupę docelową stanowią uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej. Termin składania formularzy zgłoszeniowych do konkursu mija 25 lutego 2019 r.

Formularz wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez system online.frse.org.pl

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami zespołu POWER SE pod nr tel: 22 46 31 660 lub mailowo: powerse@frse.org.pl