30 listopada 2021

Projekt Lekcja:Enter

„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia, podczas których nauczyciele dowiedzą się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole. Lekcji, które stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.

Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2019 – 2023. Dotychczas skorzystało z projektu 34 386 nauczycielek i nauczycieli, z 4 697 szkół, którzy przygotowali łącznie ponad 70 tys. scenariuszy lekcji. Docelowo udział w projekcie weźmie ponad 75 tys. pedagogów z całej Polski.

Projekt realizowany jest przez Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych. Jest finansowany ze środków UE.

W załączeniu broszura informacyjna.

Załączniki

broszura informacyjna projektu lekcja enter
Data: 2021-11-30, rozmiar: 632 KB