20 października 2022

Projekt edukacyjny „Na ratunek dzieciom w Rogu Afryki”

UNICEF Polska informuje o nowym projekcie edukacyjnym „Na ratunek dzieciom w Rogu Afryki”.

Projekt ma charakter ogólnopolski. Skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych
i ponadpodstawowych oraz innych placówek zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży.

Celem projektu jest:

  • rozwijanie świadomości dzieci i młodzieży na temat znaczenia pomocy humanitarnej
    i sytuacji mieszkańców krajów należących do Rogu Afryki,
  • kształtowanie postawy zaangażowania społecznego,
  • wsparcie działań pomocowych na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci na świecie.

Rejestracja trwa do 30 listopada 2022 r. na stronie: https://unicef.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-placowkami-edukacyjnymi/akcje-edukacyjne/na-ratunek-dzieciom-w-rogu-afryki

Regulamin akcji oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://unicef.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-placowkami-edukacyjnymi/akcje-edukacyjne/na-ratunek-dzieciom-w-rogu-afryki