14 stycznia 2020

Projekt „Dar na stulecie”

Organizatorzy projektu „Dar na Stulecie” zapraszają do przyłączenia się do inicjatywy będącej formą uczczenia 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły.

W ramach projektu powstanie katalog inicjatyw charytatywnych, naukowych, artystycznych, edukacyjnych i wychowawczych, które będą żywym pomnikiem wzniesionym ku czci Papieża Polaka. Zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zebrane i spisane w jednej księdze, która będzie złożona w sanktuarium św. Jana Pawła II.

Inicjatywy można zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://darna100.pl/dolacz-do-projektu/.

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.