9 września 2022

Program „Szkoła Przyjaciół Kopernika”

W 2023 r. przypada 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu przygotowały działania skierowane do przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych – Program „Szkoła Przyjaciół Kopernika” oraz konkurs na scenariusz zajęć związanych z polskim astronomem.

Program zakłada realizację przez uczestników 5 zadań:

  1. Opracowanie scenariusza i przeprowadzenie dla uczniów „Lekcji z Kopernikiem” – zaprezentowanie postaci, działalności i osiągnieć Mikołaja Kopernika,
  2. Przygotowanie i zaprezentowanie uczniom filmu w dowolnej konwencji, np. fabularny, animowany, poklatkowy – promocja postaci i osiągnięć Mikołaja Kopernika
  3. Stworzenie i zrealizowanie gry planszowej, escape roomu lub gry miejskiej o M. Koperniku,
  4. Przeprowadzenie działań́ w celu upamiętnienia rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika – organizacja obchodów związanych z rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika,
  5. Przygotowanie kartek urodzinowych z życzeniami dla Mikołaja Kopernika oraz przesłanie ich w wersji papierowej do 15 stycznia 2023 r. na adres: Centrum Badań Kopernikańskich ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń́ (z dopiskiem „Kartka urodzinowa”).
    Program przewiduje również wykonanie 3 działań dodatkowych dla zainteresowanych:
  6. Przygotowanie wystawy „Polacy – bohaterowie nauki” – prezentacja polskich naukowców i ich dorobku,
  7. Zaplanowanie i zrealizowanie szkolnego festiwalu nauk pod hasłem „Festiwal Nauk Kopernika”,
  8. Opracowanie planu wirtualnej wycieczki prezentującej miejscowości związane z życiem Kopernika

„Szlakiem Kopernika”

Szkoły, które zrealizują 5 zadań obowiązkowych otrzymają CERTFIKAT SZKOŁY PRZYJACIÓŁ KOPERNIKA. Spośród wszystkich szkół jury wybierze 11 (w tym jedną szkołę spoza granic Polski), które zrealizowały zadania w najbardziej kreatywny sposób. Te szkoły otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas Międzynarodowego Kongresu Naukowego zorganizowanego we wrześniu 2023 r. w Toruniu.