5 czerwca 2020

Program Stypendialny Miasta Poznań.

Miasto Poznań realizuje XIII edycję programu stypendialnego dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych podejmujących naukę na poznańskich uczelniach. Stypendia przyznawane są w drodze konkursu skierowanego do absolwentów szkół ponadpodstawowych z całego kraju. Termin składania wniosków mija 20 czerwca 2020 r. Dodatkowe informacje dostępne są na miejskim portalu „Studia”: www.poznan.pl/studia