28 listopada 2019

Program Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia w szkole podstawowej”

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych

 

Informujemy, że konferencje dla dyrektorów pt. „Nadzór wewnętrzny dyrektora szkoły podstawowej nad planowaniem i realizacją procesu edukacyjnego ”,

planowane w harmonogramie Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia w szkole podstawowej”, odbędą się w terminach:

  • 13 grudnia 2019 r. – Zielona Góra, Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze, Drzonków, ul. Szkolna 2, w godzinach 9.30 – 13.30;

uczestnicy: dyrektorzy/wicedyrektorzy szkół podstawowych z terenu miasta Zielona Góra oraz powiatów: zielonogórski, krośnieński, nowosolski, wschowski;

  • 16 grudnia 2019 r. – Żary, Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach, ul. 11 Listopada 33, w godzinach 9.30-13.30;

uczestnicy: dyrektorzy/wicedyrektorzy szkół podstawowych z terenu powiatów żarskiego i żagańskiego;

  • 17 grudnia 2019 r. – Gorzów Wielkopolski, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107, w godzinach 9.30 -13.30;

uczestnicy: dyrektorzy/wicedyrektorzy szkół podstawowych z terenu miasta Gorzowa Wielkopolskiego i powiatów: gorzowskiego, słubickiego, sulęcińskiego, międzyrzeckiego, świebodzińskiego, strzelecko-drezdeneckiego.

Załączniki

Program konferencji
Data: 2019-12-03, rozmiar: 289 KB