30 stycznia 2018

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin Za Życiem Ośrodki koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńcze w województwie lubuskim realizujące zadanie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, Nauczyciele, Rodzice

informujemy, że na terenie województwa lubuskiego realizowany jest rządowy program  kompleksowego wsparcia dla rodzin Za Życiem.

W ramach programu wskazano placówki pełniące funkcję ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczych  realizujących zadanie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Z programu mogą skorzystać dzieci w wieku od O – 7 lat niepełnosprawne, zagrożone niepełnosprawnością oraz te, których rozwój budzi niepokój rodziców, opiekunów.

Szczegółowych informacji udzielają placówki wskazane jako ośrodki wiodące.

Wykaz placówek w załączeniu.

Załączniki