27 sierpnia 2020

Program Erasmus+ w Polsce. Raport 2019

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  podsumowującym działanie programów edukacyjnych Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.