11 października 2017

Program edukacyjny „Proobronni – Terytorialni”

Informujemy, że 20 września ruszyła I edycja programu edukacyjnego „Proobronni – Terytorialni” skierowanego do szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w Polsce.

Celem programu jest wsparcie nauczycieli w procesie edukacji uczniów klas mundurowych pod kątem wiedzy i umiejętności z zakresu szkolenia wojskowego. Dzięki opracowanym, w uzgodnieniu z resortem obrony narodowej, scenariuszom lekcji uczniowie będę edukowani w sposób ujednolicony w całej Polsce.

Program realizowany jest pod patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej, a nadzór merytoryczny sprawuje Biuro do Spraw Proobronnych MON. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Organizatorem jest Stowarzyszenie FIA.

Nauczyciele mogą zgłaszać placówki do udziału w projekcie poprzez stronę internetową programu www.proobronni-terytorialni.pl. Po dokonaniu zgłoszenia organizator wysyła do szkoły zestaw edukacyjny z materiałami do realizacji zajęć edukacyjnych. W oparciu o materiały nauczyciele mogą przeprowadzić zajęcia edukacyjne wśród uczniów klas mundurowych.

W ramach programu realizowany jest konkurs, który polega na zorganizowaniu przez uczniów wydarzenia społecznego i nagrania z niego filmu, który wraz z opisem jest zgłaszany jako praca konkursowa. Do wygrania przewidziane jest 5 szkoleń strzeleckich dla pięciu najlepszych klas oraz 200 opasek uciskowych dla 20 najlepszych klas.