10 grudnia 2020

Program edukacyjny: „Lekcji o Legislacji”.

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie realizowanym przez Wydział ds. Edukacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości „Lekcji o Legislacji”. Program edukacyjny ma na celu szerzenie oraz budowanie świadomości prawnej w społeczeństwie poprzez edukację dostosowaną do wieku jej odbiorców, w tym przypadku młodzieży i dzieci.

Jednym z priorytetowych celów jakie stawia sobie Ministerstwo Sprawiedliwości jest podejmowanie oraz propagowanie idei związanej z edukacją prawną społeczeństwa poprzez organizowanie programów, projektów, wykładów i innych inicjatyw pomagających w dotarciu do jak największej liczby obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych, które to narażone są na negatywne zjawiska związane z brakiem dostępu do systemowej edukacji prawnej. Stąd też pojawił się kolejny pomysł na wykorzystanie dostępnych nam współcześnie narzędzi do stworzenia i przeprowadzenia lekcji online z zakresu legislacji. W trakcie lekcji uczniowie dowiedzą się m.in.: komu przysługuje inicjatywa ustawodawcza, jak powinien wyglądać prawidłowo skonstruowany przepis, jaką drogę pokonuje projekt ustawy nim stanie się powszechnie obowiązującym prawem. Wszystko to zostanie osadzone i opowiedziane w ciekawy i przystępny sposób w oparciu o praktyczne ćwiczenia. Czas potrzebny na realizację wynosi 1 godzinę lekcyjną.

Dla szkół, które wezmą udział w zajęciach Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje możliwość uzyskania stosownego zaświadczenia, co z pewnością pozytywnie wpłynie na promocję szkoły. Sam zaś udział w programie jest oczywiście nieodpłatny zarówno dla szkół jak i dla uczniów.

W celu omówienia szczegółów związanych z realizacją samego programu należy skontaktować się z pracownikami DSF Wydziału ds. Edukacji Prawnej pod adresem mail: edukacja.prawna@ms.gov.pl

Załączniki

Lekcja o legislacji PDF
Data: 2020-12-10, rozmiar: 941 KB
Lekcja WOS Legislacja Skrypt
Data: 2020-12-10, rozmiar: 330 KB
Lekcja WoS Scenariusz
Data: 2020-12-10, rozmiar: 186 KB