16 sierpnia 2022

Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w Karcie Nauczyciela.

Ustawa wprowadza w szczególności zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli w zakresie awansu zawodowego, oceny pracy oraz w niewielkim zakresie – czasu pracy nauczycieli. Celem tych zmian jest uproszczenie i odbiurokratyzowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli, zagwarantowanie nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole wyższego wynagrodzenia, a także zagwarantowanie uczniom i ich rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem.

Więcej informacji na stronach MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prezydent-rp-podpisal-ustawe-wprowadzajaca-zmiany-w-karcie-nauczyciela