23 marca 2023

Oferta pracy

PrzedmiotWychowanie przedszkolne
Termin składania dokumentów2023-08-15
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin9
Opis

Psycholog jest specjalistą w zakresie rozwoju wczesnodziecięcego
ZAKRES OBOWIĄZKÓW PSYCHOLOGA PRZEDSZKOLU:
– Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
– Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej adekwatnie do rozpoznanych potrzeb;
– Obserwacja dzieci w grupach (podczas zajęć, czynności samoobsługowych, zabawy swobodnej);
– Realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
– Prowadzenie z dziećmi indywidualnych zajęć stymulujących rozwój;
– Konsultacje z nauczycielami, wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
– Prowadzenie obowiązującej dokumentacji;
– Przekazywanie wyników obserwacji i diagnozy rodzicom;
– Pomoc w podjęciu decyzji przy kierowaniu dzieci na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
– Konsultacje z rodzicami:
1) Indywidualne spotkania z rodzicami umożliwiające dokładną diagnozę i przygotowanie planu działań terapeutycznych,
2) Jednorazowe lub cykliczne dla rodziców/prawnych opiekunów,
3) Spotkania mające na celu przekazanie informacji o postępach w terapii.

Typ szkołyPrzedszkole
Nazwa szkołyPrzedszkole Miejskie nr 3
MiastoGubin
Kod pocztowy66-620
AdresWOJSKA POLSKIEGO 16
Powiatkrośnieński
Gminagmina miejska Gubin
Telefon684558175
E-mailprzedszkolepm3@wp.pl