16 czerwca 2021

Oferta pracy

PrzedmiotPsychologia
Termin składania dokumentów2021-07-31
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin20
Opis

Oferta pracy na stanowisku nauczyciel-psycholog w Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy). Wymagane wykształcenie: wyższe studia magisterskie kierunek psychologia, studia podyplomowe/kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki.
Zakres obowiązków obejmuje: prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego i znacznego stopnia, prowadzenie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia
o charakterze terapeutycznym, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, porady i konsultacje).

Typ szkołyInne
Nazwa szkołyZespół Kształcenia Specjalnego nr 1
MiastoGorzów Wielkopolski
Kod pocztowy66-400
Adresul. Dunikowskiego 5
PowiatGorzów Wielkopolski
Gminagmina miejska Gorzów Wielkopolski
Telefon957228466
E-mailzks@edu.gorzow.pl