13 stycznia 2022

Oferta pracy

PrzedmiotPsychologia
Termin składania dokumentów2022-02-28
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin20
Opis

Do zadań psychologa należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci i
młodzieży, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dzieci i młodzieży;
2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom
zachowania;
3) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz innych form pomocy bezpośredniej
udzielanej dzieciom, młodzieży oraz rodzicom;
4) realizowanie zadań profilaktycznych;
5) udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom i specjalistom w zakresie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce;
6) wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i
wychowawczych;
7) wspomaganie nauczycieli w zakresie realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
8) udzielanie porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli;
9) prowadzenie wykładów, prelekcji, działalności informacyjno-szkoleniowej dla
rodziców i nauczycieli.

Typ szkołyInne
Nazwa szkołyPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
MiastoKostrzyn nad Odrą
Kod pocztowy66-470
AdresOśiedle Leśne 5
Powiatgorzowski
Gminagmina miejska Kostrzyn nad Odrą
Telefon957522638
E-mailkontakt@pppkostrzyn.pl