15 października 2021

Oferta pracy

PrzedmiotPsychologia
Termin składania dokumentów2021-11-05
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin20
Opis

D o zadań psychologa należy:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci i
młodzieży, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dzieci i młodzieży;
2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom
zachowania;
3) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz innych form pomocy bezpośredniej
udzielanej dzieciom, młodzieży oraz rodzicom;
4) realizowanie zadań profilaktycznych;
5) udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom i specjalistom w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce;
6) wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
7) wspomaganie nauczycieli w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
8) udzielanie porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli;
9) prowadzenie wykładów, prelekcji, działalności informacyjno-szkoleniowej dla rodziców i nauczycieli.

Typ szkołyInne
Nazwa szkołyPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
MiastoKostrzyn nad Odrą
Kod pocztowy66-470
AdresOśiedle Leśne 5, 66-470 Kostrzyn nad odrą
Powiatgorzowski
Gminagmina miejska Kostrzyn nad Odrą
Telefon95 752 26 38
E-maildyrektor@pppkostrzyn.pl