27 września 2021

Oferta pracy

PrzedmiotPsychologia
Termin składania dokumentów2021-10-15
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin10
Opis

1. prowadzenie badań psychologicznych dzieci i młodzieży wg przydziału dyrektora;
2. orzekanie i kwalifikowanie dzieci i młodzieży do placówek specjalistycznych i specjalnych;
3. prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej ;
4. opracowywanie opinii dla rodziców i szkół oraz wniosków;
5. prowadzenie pedagogizacji rodziców wg zapotrzebowania placówek oraz poradnictwa psychologicznego dla rodziców i nauczycieli w toku przeprowadzanych czynności diagnostycznych;
6. konsultacja i uczestnictwo w zespołowym diagnozowaniu trudnych przypadków, pomoc w ustalaniu zaleceń terapeutycznych i wychowawczych;
7. uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Orzekającego Poradni;
8. interesowanie się losami badanych uczniów pod kątem skuteczności zaleceń;
9. opracowywanie okresowych sprawozdań z własnej pracy;
10. udział w szkoleniach, konferencjach , zjazdach organizowanych dla pracowników poradni;
11. wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sulechowie;
12. wzbogacanie warsztatu pracy;
13. dbałość o powierzone mienie, przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP i p.poż.

Typ szkołyInne
Nazwa szkołyPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
MiastoSulechów
Kod pocztowy66-100
Adresul.Kruszyna 1
Powiatzielonogórski
Gminaobszar wiejski Sulechów
Telefon690240776
E-mailpppsulechow@wp.pl