9 czerwca 2021

Oferta pracy

PrzedmiotPsychologia
Termin składania dokumentów2021-08-19
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin20
Opis

prowadzeniem badań diagnostycznych dzieci i młodzieży, udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych, prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, prowadzenie z uczniami, wychowankami, rodzicami i nauczycielami działań z zakresu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, udzielanie porad i konsultacji.

Typ szkołyInne
Nazwa szkołyPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
MiastoStrzelce Krajeńskie
Kod pocztowy66-500
AdresOkrężna 14
Powiatstrzelecko-drezdenecki
Gminaobszar wiejski Strzelce Krajeńskie
Telefon95 7632247
E-mailb.podolanczuk@pppstrzelce.pl