1 lipca 2022

Oferta pracy

PrzedmiotPedagogiki pozostałe
Termin składania dokumentów2022-08-14
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin20
Opis

Praca na stanowisku nauczyciela współorganizującego proces kształcenia w przedszkolu.
Wymagane kwalifikacje : pedagogika specjalna/ oligofrenopedagogika.
Zatrudnienie od dnia 1 września 2022r z możliwością kontynuacji w następnych latach w szkole podstawowej.

Typ szkołyPrzedszkole
Nazwa szkołyZespół Szkolno- Przedszkolny w Bobrowicach Przedszkole Samorządowe w Bobrowicach
MiastoBobrowice
Kod pocztowy66-627
Adres36
Powiatkrośnieński
Gminagmina wiejska Bobrowice
Telefon683830051
E-mailsekretariat@zspbobrowice.pl