29 września 2022

Oferta pracy

PrzedmiotPedagogiki pozostałe
Termin składania dokumentów2022-10-31
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin20
Opis

Praca na stanowisku nauczyciela współorganizującego kształcenie dla ucznia II etapu edukacyjnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm z zespołem Aspergera.
Wymiar zatrudnienia 20/20.
Wymagane kwalifikacje do pracy z dzieckiem ze spectrum autyzmu i przygotowanie pedagogiczne.
Wynagrodzenie zgodnie z posiadanym stopniem awansu zawodowego oraz poziomem wykształcenia, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zmianami).
Zatrudnienie na podstawie umowy na czas określony od 01.09.2022r. do dnia 31.08.2023r. z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Typ szkołySzkoła podstawowa
Nazwa szkołySzkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słubicach
MiastoSłubice
Kod pocztowy69-100
AdresWojska Polskiego 38
Powiatsłubicki
Gminaobszar wiejski Słubice
Telefon957582715
E-maildyrektorsp2@edukacja.slubice.pl