7 stycznia 2022

Oferta pracy

PrzedmiotPedagogiki pozostałe
Termin składania dokumentów2022-01-31
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin20
Opis

Do zadań pedagoga należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci i młodzieży, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dzieci i młodzieży;
2) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz innych form pomocy bezpośredniej
udzielanej dzieciom, młodzieży oraz rodzicom;
3) realizowanie zadań profilaktycznych;
4) udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom i specjalistom w zakresie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce;
5) wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i
wychowawczych;
6) wspomaganie nauczycieli w zakresie realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
7) udzielanie porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli;
8) prowadzenie wykładów, prelekcji, działalności informacyjno-szkoleniowej dla
rodziców i nauczycie

Typ szkołyInne
Nazwa szkołyPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
MiastoKostrzyn nad Odrą
Kod pocztowy66-470
AdresOśiedle Leśne 5
Powiatgorzowski
Gminagmina miejska Kostrzyn nad Odrą
Telefon95 752 26 38
E-mailkontakt@pppkostrzyn.pl