22 marca 2023

Oferta pracy

PrzedmiotBibliotekarstwo
Termin składania dokumentów2023-04-28
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin35
Opis

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym – bibliotekoznawstwo bądź wyższe magisterskie inne niż bibliotekoznawstwo i studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa oraz przygotowanie pedagogiczne, znajomość programów bibliotecznych (Prolib), znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, samodzielność. Zakres wykonywanych zadań: kompleksowa komputerowa obsługa czytelników w systemie bibliotecznym Prolib, udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, o posiadanym księgozbiorze z wykorzystywaniem e-katalogu, systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie warsztatu pracy, poszerzanie wiedzy z zakresu elektronicznej obsługi czytelników, bibliotekoznawstwa i czytelnictwa oraz zagadnień pedagogiki i oświaty.
Wymagania dodatkowe: kwalifikacje w zakresie informatyki.

Typ szkołyInne
Nazwa szkołyPedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
MiastoZielona Góra
Kod pocztowy65-077
Adresal. Wojska Polskiego 9
PowiatZielona Góra
Gminagmina miejska Zielona Góra
Telefon684532645
E-mailsekretariat@pbw.zgora.pl