24 czerwca 2013

„Polska meblami stoi” – projekt dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu

oreOśrodek Rozwoju Edukacji jako instytucja pośrednicząca informuje, że Stowarzyszenie REFA Wielkopolska realizuje współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt ogólnopolski „Polska meblami stoi”. w ramach którego realizowane są bezpłatne szkolenia i praktyki w dobrych firmach. zaprasza do udziału

 

W ramach projektu, który objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, realizowane są bezpłatne szkolenia i praktyki w dobrych firmach, do udziału w których zaproszeni są nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

 

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem http://www.edu.refa.poznan.pl