23 maja 2022

Podsumowanie konkursów przedmiotowych Lubuskiego Kuratora Oświaty organizowanych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo

W dniach 17 – 19 maja 2022 r., o godzinie 1100 w Żarskim Domu Kultury „Luna”, w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim i w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze przeprowadzono uroczyste podsumowanie Konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. W roku szkolnym 2021/2022 Lubuski Kurator Oświaty przy pomocy komisji szkolnych, rejonowych i wojewódzkich zorganizował 9 konkursów przedmiotowych z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język angielski, język niemiecki, język polski i matematyka.

Tegoroczny przebieg konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych naszego województwa zgromadził jak co roku sporą rzeszę uczniów. W etapie szkolnym wzięło udział 17 294 uczniów, do etapu rejonowego awansowało 3 958 uczniów, do finału wojewódzkiego awansowało 916 uczniów. W finale wojewódzkim przyznano 217 tytułów laureata i 688 tytułów finalisty konkursów przedmiotowych. Laureaci otrzymali z rąk Lubuskiego Kuratora Oświaty p. Ewy Rawy zaświadczenia o uzyskaniu tytułu oraz nagrody, a ich opiekunowie listy gratulacyjne.

 

Laureaci konkursów przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych w roku szkolnym celującą roczną ocenę klasyfikacyjną oraz uzyskują zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. Posiadanie tytułu laureata uprawnia do przyjęcia w pierwszej kolejności do dowolnie wybranej publicznej szkoły ponadpodstawowej. Finaliści uzyskują dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Gratulujemy wszystkim laureatom oraz finalistom poziomu opanowanej wiedzy. Wierzymy, że posiadane umiejętności ułatwią kontynuowanie nauki w szkołach wyższego szczebla. Życzymy dalszych sukcesów w nauce, wytrwałości w tym, co robicie, i wielu powodów do radości każdego dnia.

 

Dziękujemy nauczycielom i dyrektorom szkół za wysiłek, trud i zaangażowanie włożone w pracę z uczniem zdolnym, gdyż sukces ucznia jest efektem Państwa pracy. Liczymy na zaangażowanie Państwa w kolejnych latach i wyrażamy przekonanie, że sukcesy wychowanków przyniosą każdemu pedagogowi wiele satysfakcji. Gratulujemy i dziękujemy rodzicom uczniów, którzy z troską i zaangażowaniem myślą o edukacji własnych dzieci.

 

 

Galeria – Żary

Wręczanie Laureatom nagród
Wręczanie Laureatom nagród
Wręczanie Laureatom nagród
Wręczanie Laureatom nagród
Wręczanie Laureatom nagród
Wręczanie Laureatom nagród
Wręczanie Laureatom nagród
Wręczanie Laureatom nagród
Wręczanie Laureatom nagród
Wręczanie Laureatom nagród
Wręczanie Laureatom nagród
Wręczanie Laureatom nagród
Wręczanie Laureatom nagród
Wręczanie Laureatom nagród
Wręczanie Laureatom nagród
Wręczanie Laureatom nagród
Wręczanie Laureatom nagród

Galeria – Gorzów Wielkopolski

Wręczanie laureatom odznaczeń i nagród
Wręczanie laureatom odznaczeń i nagród
Wręczanie laureatom odznaczeń i nagród
Wręczanie laureatom odznaczeń i nagród
Wręczanie laureatom odznaczeń i nagród
Wręczanie laureatom odznaczeń i nagród
Wręczanie laureatom odznaczeń i nagród
Wręczanie laureatom odznaczeń i nagród
Wręczanie laureatom odznaczeń i nagród
Wręczanie laureatom odznaczeń i nagród
Wręczanie laureatom odznaczeń i nagród
Wręczanie laureatom odznaczeń i nagród
Wręczanie laureatom odznaczeń i nagród
Wręczanie laureatom odznaczeń i nagród
Wręczanie laureatom odznaczeń i nagród
Wręczanie laureatom odznaczeń i nagród
Wręczanie laureatom odznaczeń i nagród
Wręczanie laureatom odznaczeń i nagród
Wręczanie laureatom odznaczeń i nagród
Wręczanie laureatom odznaczeń i nagród

Galeria – Zielona Góra

wręczanie nagród dla laureatów
wręczanie nagród dla laureatów
wręczanie nagród dla laureatów
wręczanie nagród dla laureatów
wręczanie nagród dla laureatów
wręczanie nagród dla laureatów
wręczanie nagród dla laureatów
wręczanie nagród dla laureatów
wręczanie nagród dla laureatów
wręczanie nagród dla laureatów
wręczanie nagród dla laureatów
wręczanie nagród dla laureatów
wręczanie nagród dla laureatów
wręczanie nagród dla laureatów
wręczanie nagród dla laureatów
wręczanie nagród dla laureatów
wręczanie nagród dla laureatów
wręczanie nagród dla laureatów
wręczanie nagród dla laureatów
wręczanie nagród dla laureatów