22 maja 2020

Podsumowanie Konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020

Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu:

dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada.

Stanisław Staszic

 

Konkursy przedmiotowe stanowią niezwykle ważny element edukacji, przyczyniają się do rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów, pobudzają ich do twórczego myślenia, przygotowują do nauki w kolejnych etapach edukacyjnych. Zdobywanie wiedzy nie musi być męczące i nudne, a wprost przeciwnie, może stać się pasją. Społeczeństwo nasze bogate jest młodym pokoleniem, w którym wiele osób posiada szczególne umiejętności, zdolności, talenty. Efektywny i szybki jego rozwój będzie następował, gdy wykorzystamy drzemiący w młodym pokoleniu potencjał i pomożemy naszej młodzieży prawidłowo i skutecznie rozwijać się. Prowadzone w placówkach oświatowych działania związane z realizacją wspomagania metod i form pracy z dzieckiem zdolnym wymagają ciągłej modernizacji i udoskonalania.

W roku szkolnym 2019/2020 Lubuski Kurator Oświaty przy pomocy komisji szkolnych, rejonowych i wojewódzkich zorganizował 10 konkursów przedmiotowych z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język angielski, język francuski, język niemiecki, język polski i matematyka.

Tegoroczny przebieg konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych naszego województwa zgromadził jak co roku sporą rzeszę uczniów. W etapie szkolnym wzięło udział 18 302 uczniów z 293 szkół, do etapu rejonowego awansowało 3 092 uczniów, do finału wojewódzkiego awansowało 383 uczniów. W finale wojewódzkim przyznano 160 tytułów laureata i 219 tytułów finalisty konkursów przedmiotowych. Najwięcej uczniów wzięło udział w konkursie z: matematyki 3 444, języka angielskiego 3 325 i języka polskiego 2 804. Wskazane liczby potwierdzają zainteresowanie społeczności szkolnej tą formą sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów.

Należy zaznaczyć, że czworo uczniów zdobyło tytuł laureata trzech konkursów, a trzynastu uczniów uzyskało tytuł laureata dwóch konkursów. W tegorocznej edycji konkursów laureaci są uczniami 71 szkół podstawowych, które zlokalizowane są w 34 miejscowościach naszego województwa. Szkoły, które mogą poszczycić się największą liczbą laureatów to w tym roku: Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp. – 14 laureatów, Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze – 11 laureatów, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Zielonej Górze – 10 laureatów. Spośród miejscowości, z których wywodzą się laureaci dominują duże miasta: Zielona Góra – 57 laureatów, Gorzów Wielkopolski – 31 laureatów, Żary – 13 laureatów.

Laureaci konkursów przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych w roku szkolnym celującą roczną ocenę klasyfikacyjną oraz uzyskują zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty. Posiadanie tytułu laureata uprawnia do przyjęcia w pierwszej kolejności do dowolnie wybranej publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Tegoroczna sytuacja na terenie naszego kraju związana z panującą pandemią koronawirusa zaburzyła przebieg konkursów i uniemożliwiła przeprowadzenie uroczystego ich podsumowania. Gratulujemy wszystkim laureatom oraz finalistom poziomu opanowanej wiedzy. Wierzymy, że posiadane umiejętności ułatwią kontynuowanie nauki w szkołach wyższego szczebla. Życzymy dalszych sukcesów w nauce, wytrwałości w tym, co robicie, i wielu powodów do radości każdego dnia.

Dziękujemy nauczycielom i dyrektorom szkół za wysiłek, trud i zaangażowanie włożone w pracę z uczniem zdolnym, gdyż sukces ucznia jest efektem Państwa pracy. Liczymy na zaangażowanie Państwa w kolejnych latach i wyrażamy przekonanie, że sukcesy wychowanków przyniosą każdemu pedagogowi wiele satysfakcji. Gratulujemy i dziękujemy rodzicom uczniów, którzy z troską i zaangażowaniem myślą o edukacji własnych dzieci.