15 października 2021

Podsumowanie konferencji regionalnych – Aplikowanie w programie Erasmus+ w roku szkolnym 2021/2022 oraz w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

W dniach 5 i 6 października 2021 r., odbyły się dwie konferencje regionalne Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, skierowane do dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych. Spotkania dotyczyły aplikowania w programie Erasmus+, w tym aplikowania o akredytację oraz oferty edukacyjnej Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych, a w szczególności projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Pierwsze spotkanie miało miejsce w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim, drugie w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. Janusza Korczaka w Zielonej Górze. Podczas spotkań eksperci Narodowej Agencji przedstawili informacje o programie Erasmus+ w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”, zagadnienia związane z upowszechnianiem rezultatów projektów, a także wnioski aplikacyjne do uzyskania akredytacji w programie Erasmus+ oraz projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Dodatkowo podczas spotkań, w ramach przedstawiania dobrych praktyk odbyły się prezentacje projektów realizowanych przez szkoły z terenu naszego województwa:

– w Gorzowie Wielkopolskim projekt zrealizowany w ramach „Ponadnarodowej mobilności uczniów” zaprezentowała Pani Bogusława Wiśniewska – z-ca dyrektora w Społecznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wielkopolskim,

w Zielonej Górze projekt zrealizowany w ramach „Ponadnarodowej mobilności uczniów” zaprezentowała Pani Maria Uryś  – nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Lubsku.

Celem konferencji było m. in. przybliżenie zagadnień związanych z aplikowaniem szkół o Akredytację w programie Erasmus+ (termin składania wniosków do 19 października 2021 r.) oraz w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (termin składania wniosków do 30 listopada 2021r).